Kontakt

Ośrodek Wypoczynkowy “SABAT” w Międzygórzu

Adres obiektu:
ul. Wojska Polskiego 6, 57-514 Międzygórze

Telefon:

E-mail:

    Napisz do nas

    Prowadzimy działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego od 1995 r.

    Jesteśmy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych ,Ministerstwa Sportu i Turystyki w Departamencie Turystyki pod nr ewidencyjnym 04878.

    Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową o nr 06.139.065 udzieloną przez „AXA” Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na okres od 10.03.2020 – 09.03.2021.

    Jesteśmy członkiem Izby Turystki Rzeczypospolitej Polskiej.